Ponowne narodziny

Panie, przez krew swoją!
Ja także nie wstąpiłem do nieba i nie widziałem wszystkich dzieł i stworzeń Bożych, albowiem to niebo objawiło się w moim duchu i w duchu rozpoznaję dzieła i stworzenia Boże; a
i wola po temu nie jest moją naturalną wolą, jeno popędem Ducha, przez co niejeden z upadków diabła znieść mi przyszło.
Duch człowieka nie pochodzi tylko z gwiazd i elementów, bowiem jest w nim ukryta także iskierka światła i siły Bożej.
Nie na próżno jest zapisane w I Księdze Mojżeszowej: "I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.
Na obraz Boga stworzył go" A słowa te takie mają znaczenie, że człowiek z całej istoty boskości został uczyniony.
Ciało [Leib] jest z elementów, dlatego musi mieć elementowe pożywienie.
Dusza [Seele] natomiast nie ma swego źródła jedynie w ciele; jakkolwiek w ciele powstaje i ciało jest jej pierwszym początkiem, to przecież przyjmuje swe źródło także z
zewnątrz; tutaj również panuje Duch Święty w taki sposób, w jaki wszystko wypełnia i w jaki wszystko jest w Bogu, a Bóg sam jest wszystkim ...
Ponieważ Duch Święty ma w duszy naturę elementową jako owej duszy własność, dlatego zgłębia ona tajniki zarówno boskości, jak też natury; albowiem jej źródło i pochodzenie
z istoty całej boskości się wywodzi.
A gdy ją Duch Święty zapali, widzi to, co czyni Bóg Ojciec, tak jak syn, który widzi, co jego ojciec w domu czyni; jest ona domownikiem albo dzieckiem w domu Ojca niebieskiego.
A tak jak oko ludzkie sięga aż do gwiazd, z których się wywodzi, tak też dusza sięga spojrzeniem aż do Bożej istoty, w której żyje.
Ale jej poznanie jest ułomne, bowiem dusza ma swe źródło także w naturze, w której jest zło i dobro, a dusza człowieka upadłego we wściekłość natury codziennie i co godzina
grzechami splamiona zostaje; tak więc wściekłość, co jest w naturze, panuje również w duszy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Olomouc
    04.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie kaset vhs
    Znojmo

Menu:

Reklama: