Ponowne narodziny

Natomiast Duch Święty nie wchodzi do wściekłości, lecz panując w źródle duszy, które jest w światłości Boga, walczy ze wściekłością w duszy.
Dlatego dusza nie osiągnie w tym życiu pełnego poznania, aż na końcu rozdzielą się światło i ciemność, a ziemia pochłonie wściekłość wraz z ciałem; wtedy to dusza ujrzy
jasno i w całej okazałości Boga Ojca. Jeśli natomiast duszę zapali Duch Święty, to zatryumfuje ona w ciele na podobieństwo wielkiego ognia, a serce i nerki zadrżą z radości.
Jednakowoż to nie wielkie i dogłębne poznanie Boga Ojca, ale jego umiłowanie w ogniu Ducha Świętego tryumfować będzie.
I wschodzi ziarno poznania Boga w ogniu Ducha Świętego, i jest wprzódy tak maleńkie, jako ziarnko gorczycy z przypowieści Jezusa w Ewangelii św.
Mateusza a gdy urośnie, staje się drzewem i rozpościera swe konary w Bogu Stworzycielu; a tak jak kropla w morzu moc ma niewielką, tak wielka rzeka, która do niego wpływa, o wiele
więcej uczynić może.
I jest w Bogu to, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, dal, głębia i wyżyny, oraz to, co bliskie i to, co dalekie jako rzecz jedna, jako to, co zrozumiałe [Begreiflichkeit]; a
pobożna dusza ludzka widzi to też na tym świecie, aczkolwiek tylko w części niewielkiej.
Często nie dostrzega, że nie widzi niczego; albowiem diabeł, który jest w źródle wściekłości, co się w duszy znajduje, ciężkie jej ciosy zadaje i często szlachetne ziarnko
gorczycy ukrywa; oto, dlaczego człowiek nieustannie walczyć musi.
W taki to sposób i tak poznanie Ducha pojmując, będę pisał w niniejszej księdze o Bogu Ojcu naszym, w którym jest wszystko i który jest wszystkim; będę traktował o tym, jak
wszystko się rozdzieliło i elementowym stało, a także o tym, jak wszystko w całym drzewie życia postępuje i jak się porusza.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 05.06.2023 r.
    hotels-world.pl

Menu:

Reklama: