Ponowne narodziny


Tak oto istnieją dwie jakości: dobra i zła, które są na tym świecie niczym rzecz jedna we wszystkich siłach, w gwiazdach i elementach, jak i w każdym stworzeniu.
I nie istnieje żadna istota cielesna, która w nich - żywotach naturalnych - nie miałaby obu jakości. Tak więc należy tu rozważyć, co oznacza, albo czymże jest słowo "jakość".
Jakość to ruch, cierpienie, bądź też popęd rzeczy. Istnieje zatem żar, który pali, niszczy i popędza wszystko, co w niego wpada, a nie jest jego rodzaju.
Z kolei ów żar oświetla i ogrzewa to wszystko, co jest zimne, wilgotne i mroczne, a to, co miękkie, czyni twardym.
Ma on w sobie ponadto dwie species, to znaczy światło i wściekłość, o których następującą uwagę uczynić należy.
Otóż światło jest sercem żaru - samo w sobie miły i rozkoszny widok czyniącym - siłą życia, oświetleniem i widokiem rzeczy odległej, która część albo też źródło
niebiańskiej radości stanowi.
Światło bowiem czyni wszystko na tym świecie ruchomym i daje mu życie; wszelkie ciała, jako to drzewa, listowie i zioła, wzrastają na tym świecie w mocy światła i mają w nim swe
życie jako w tym, co dobre.
Żar ma w sobie także wściekłość, która go spala, pożera i niszczy; wściekłość owa płynie, pędzi i wzbiera w świetle czyniąc je ruchomym; zmaga się i walczy ze sobą w
dwoistym źródle światła jako w jednej rzeczy. Jest ono jedną rzeczą, lecz ma dwa źródła.
Światło bez żaru istnieje w Bogu, ale nie ma go w naturze, bowiem w naturze wszystkie Jakości są w sobie, niczym jedna jakość, a to wedle sposobu, w jaki Bóg jest wszystkim i
wszystko od niego pochodzi. Bóg jest sercem i źródłem natury, bowiem z niego wszystko początek swój bierze.
Żar panuje przeto we wszystkich siłach natury i wszystko ogrzewa, i jest źródłem we wszystkim.
Tam, gdzie by go zabrakło, woda byłaby o wiele za zimna, a ziemia zastygłaby w bezruchu; nie byłoby też powietrza.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Olomouc
    Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    hotels-world.pl

Menu:

Reklama: