Ponowne narodziny

Skoro jednak zimno łagodzi żar, to jakość ich obu staje się rzadka, a jakość gorzka ściąga [wszystko], póki się kroplistym nie stanie; powietrze jednakowoż w żarze swój
początek i z niego ruch największy bierze, a woda z gorąca.
Obie jakości walczą przeto ze sobą bez wytchnienia; żar pochłania wodę, a zimno zwycięża powietrze.
Skoro jednak powietrze jest na tym świecie przyczyną i duchem wszystkiego życia i ruchu wszelkiego - czy to w ciele, czy też we wszystkim, co rośnie na ziemi - to wszystko, co jest i
się porusza, życie swe z powietrza bierze i poza nim istnieć nie może.
Takoż i woda płynie we wszystkim, co żyje na tym świecie; z wody składa się ciało wszelkiej rzeczy, jako duch z powietrza, czy to w ciele, czy też w roślinach w ziemi, a jedno i
drugie z gorąca i zimna pochodzi i między sobą niczym rzecz jedna się jakościuje.
A tak w obu tych jakościach widać dwie osobliwe species, a mianowicie żywotność i śmiertelne działanie.
Powietrze jest jakością żywą, która jest w rzeczy w sposób łagodny; Duch Święty panuje w łagodności powietrza, a wszystkie stworzenia elementowe są w niej radosne.
Ale ma ono w sobie również wściekłość, przez której straszliwe wzburzenie zabija i niszczy.
Wszelako jakościowanie bierze swój początek od wściekłego wzburzenia, tak że we wszystkim cierpi i pędzi, w czym życie ma początek i w czym stoi; dlatego też jedno i drugie w tym
życiu być musi.
Takoż i woda ma w sobie źródło wściekłości i śmierci, bowiem uśmierca ona i pożera; i wszystko, co żyje, musi ulec w wodzie zgniclu i zepsuciu.
Gorąco i zimno są przeto przyczyną i źródłem wody i powietrza, w czym wszystko działa i stoi; stoi w niej życie wszelkie i ruchliwość, co zamierzam objaśnić, opisując gwiazd
stworzenie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 04.06.2023 r.

Menu:

Reklama: