Ponowne narodziny

Rozdział drugi
Pouczenie o tym, jak boską i naturalną istotę traktować należy
To wszystko, o czym wyżej opowiedziano, zwie się jakością dlatego, iż wszystko wzajemnie się
jakościuje w przestworzach nad ziemią, na ziemi i w ziemi jako rzecz jedna; a choć różni się siłą i działaniem, to przecież ma tylko jedną matkę, z której wszelka rzecz
pochodzi i wypływa; wszystkie stworzenia elementowe są z tych jakości uczynione i z nich pochodzą, i żyją w nich jako w matce.
A z tego wiodą swój ród także ziemia i kamienie, i wszystko, co na ziemi rośnie, płynie z mocy owych jakości. Temu zaprzeczyć żaden rozumny człowiek nie może.
Ta dwoista - dobra i zła - męka, co jest we wszystkich rzeczach, z gwiazd wypływa, bowiem tak jak stworzenia na ziemi są w swej jakości, tak jest również z gwiazdami.
Albowiem dzięki dwoistej męce [Quall] wszystko ma wielką ruchliwość, bieg, pęd. wypływanie [Quallen], popęd i wzrost.
Łagodność w naturze jest cichym spoczynkiem, lecz wściekłość we wszystkich siłach czyni wszystko ruchliwym, biegnącym i pędzącym, a przy tym rodzącym.
Jakości popędu wnoszą bowiem do wszelkich stworzeń chęć [czynienia -przyp. tłum.
] zła i dobra, przez co wszystko się nawzajem pożąda, ze sobą miesza, wzbiera, opada, staje się piękne, psuje się, kocha i nienawidzi.
We wszystkich stworzeniach tego świata, ludziach, zwierzętach, ptakach, rybach, tudzież we wszystkim, co jest: złocie, srebrze, cynie, miedzi, żelazie, stall, drewnie, zielu,
listowiu i trawie, jako też w ziemi, kamieniach, wodzie i wszystkim, co zbadanym być może - we wszystkim tym jest dobra i zła wola, i cierpienie.
Nie ma w naturze niczego, w czym nie byłoby dobra i zła; wszystko wre i żyje w owym dwoistym popędzie, nie wyłączając świętych aniołów i wściekłych diabłów; aczkolwiek te
są rozdzielone, a każdy z nich żyje, jakościuje się i panuje w swojej własnej jakości.
Święte anioły żyją i jakościują się w świetle w jakości dobrej, w której panuje Duch Święty.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 05.06.2023 r.
    Znojmo

Menu:

Reklama: