Ponowne narodziny

Diabły natomiast żyją i panują w jakości wściekłej, w jakości wściekłości, gniewu i zepsucia.
Zarówno złe, jak i dobre anioły są bowiem uczynione z jakości natury, z których wszystkie rzeczy stworzonymi byty; tylko jakościowanie jest w nich nierówne.
- Święte anioły żyją bowiem w sile łagodności, światła i królestwa radości.
Diabły natomiast żyją w sile powstającej albo podnoszącej się męki wściekłości, przerażenia i ciemności, nie mogąc objąć światła, w które same się przez swe wyniesienie
wtrąciły, co opiszę później, gdy o dziele stworzenia mówił będę.
Jeśli nie chcesz uwierzyć, że wszystko na tym świecie od gwiazd pochodzi, to ci tego dowiodę; a jako żeś nie głupiec i szczyptę rozumu posiadasz, zważ, co następuje.
Spójrz wprzódy na słońce, które jest sercem albo królem wszystkich gwiazd, dając im światło od wschodu do zachodu, wszystko oświetlając i ogrzewając; a wszystko żyje i
rośnie w jego sile, w której jest też radość wszystkich stworzeń.
A gdyby słońce zabrano, zrobiłoby się całkiem ciemno i zimno, i nie urodziłby się żaden owoc, ani człowiek, ani zwierz mnożyć by się nie mógł, bowiem żar by zgasł, a
nasienie wszelkie zimnym i stężałym by się stało.
O jakości słońca
Jeśli pragniesz być filozofem i badaczem natury, aby badać w niej istotę boską, proś Boga, by ci zechciał zesłać Ducha Świętego i cię nim oświecić.
Albowiem w ciele i krwi twojej objąć tego nie możesz; nawet gdybyś zaraz do czytania się zabrał, to przed oczyma jeno mgłę albo ciemność mieć będziesz.
Tylko w Duchu Świętym, który jest w Bogu i w naturze całej, z której wszelkie rzeczy uczynionymi były, możesz zgłębiać całe ciało Boga, którym jest natura, jak też Trójcę
Świętą. Duch Święty bowiem wychodzi z Trójcy Świętej i panuje w całym ciele Boga, to jest w całej naturze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. hotels-world.pl

Menu:

Reklama: