Ponowne narodziny

Tak jak duch człowieka panuje w całym jego ciele i we wszystkich żyłach, i wypełnia całego człowieka, tak też Duch Święty wypełnia całą naturę i jest jej sercem, i panuje w
dobrych jakościach wszystkich rzeczy. Jeśli więc masz go w sobie, a on oświeca i wypełnia twego ducha, to pojmiesz to, co tu napisano.
Jeśli go jednak nie masz, to spotka cię to, co spotkało mądrych pogan, którzy zapatrzywszy się w dzieło stworzenia, a chcąc je zbadać własnym rozumem, dotarli myślą swoją
przed oblicze Boga, lecz przecież nie mogli go ujrzeć i byli w poznaniu Boga zupełnie ślepi.
Takoż dzieci Izraela na pustyni nie oglądały oblicza Mojżesza, bowiem musiał je skrywać za zasłoną, gdy zstępował do swego ludu.
I stało się to, że nie pojęli i nie poznali ani prawdziwego Boga, który przecież do nich zstępował, ani jego woli.
Dlatego zasłona stała się znakiem i symbolem ich ślepoty i braku zrozumienia.
Tak jak dzieło nie może ogarnąć swego mistrza, tak i człowiek nie ogarnia i nie poznaje Boga Stworzyciela, chyba, że dozna oświecenia Duchem Świętym, co wszakże staje się
udziałem tylko tych, którzy nie ufając sobie, całą nadzieję i wolę w Bogu jednym pokładają i żyją w Duchu Świętym: ci są jednością ducha z Bogiem.
Tak więc gdy rzetelnie zbadamy słońce i gwiazd zbiorowisko wraz z ich działaniem i jakościami, odnajdziemy w nich prawdziwie boską istotę, albowiem natura jest siłą gwiazd.
A gdy będziemy śledzić obroty albo obieg sfer niebieskich, okaże się wkrótce, że jest on matką wszystkich rzeczy albo naturą, z której wszystkie rzeczy się stały.
w której wszystkie rzeczy stoją i żyją i dzięki której wszystko się porusza; a wszystkie rzeczy są uczynione z tych samych sił i pozostają w nich na wieki.
I tak jak u kresu tego czasu przemienia się tym sposobem, że dobro od zła się oddzieli, tak też aniołowie i ludzie będą na wieki w sile natury, z której wzięli swój początek,
to jest w Bogu będą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: