Ponowne narodziny

Ty natomiast musisz najpierw podnieść twój rozum właśnie w duchu i zważyć.
Jak cała natura ze wszystkimi siłami, które w niej są, a do tego przestrzeń, głębia, wyżyny, niebo i ziemia, i wszystko, co w niej i ponad niebem się znajduje - jak to wszystko
jest ciałem Boga, i jak siły gwiazd są arteriami [Quellader] w naturalnym ciele Boga na tym świecie.
A nie sądź, że w gwiazd zbiorowisku jest cała tryumfująca Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, w której nie ma zła, jeno jasne i uzdrawiające, niepodzielne i
niezmienne źródło wiecznej radości, i że żadne stworzenie ani ogarnąć, ani wypowiedzieć nie może tego, który mieszka i jest w sobie samym ponad gwiazd zbiorowiskiem, a jego
głębi nie zmierzy żadna istota. Ale nie należy tego rozumieć w ten sposób, jakoby był nieobecny w gwiazd rojowisku, jak i w tym świecie.
Mówiąc bowiem: "wszystko", albo "od wieczności do wieczności", bądź też "wszystko we wszystkim", mam na myśli całego Boga.
Przyrównaj to do człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jak to zapisano w Pierwszej Księdze Mojżeszowej (Rdz l, 27).
Wnętrze człowieka [das Inwendige] albo jama [das Hohie] jest otchłanią między gwiazdami a ziemią i tę otchłań oznacza.
Całe ciało ze wszystkimi członkami to niebo i ziemia; ciało oznacza ziemię, a także jest z ziemi; krew oznacza wodę i jest z wody; oddech oznacza powietrze i zarazem nim jest;
pęcherz [Blase], w którym jakościuje się powietrze, oznacza przepaść między gwiazdami i ziemią, w której ogień, powietrze i woda jakościują się na sposób elementowy, także
ciepło, powietrze i woda Jakościują się w pęcherzu, niczym w przestworzach ponad ziemią. Żyły oznaczają szlaki wędrówki gwiazd i jednocześnie są nimi.
Gwiazdy bowiem panują w swej sile w żyłach i w tej postaci dają człowiekowi popęd.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Olomouc
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    hotels-world.pl

Menu:

Reklama: