Ponowne narodziny

Wnętrzności albo jelita oznaczają działanie gwiazd albo pochłanianie, bowiem gwiazdy pochłaniają ponownie wszystko to, co z ich sił powstało i co w ten sposób w ich siłach
zostaje; także wnętrzności pochłaniają wszystko, czym je człowiek napycha, a co z siły gwiazd wyrosło.
Serce w człowieku oznacza żar albo element ognia, a także jest żarem, bowiem żar całego ciała bierze swój początek w sercu.
Pęcherz oznacza element powietrza, które też w nim panuje.
Wątroba oznacza żywioł wody i jednocześnie jest wodą, albowiem z wątroby bierze się krew w całym ciele i wszystkich jego członkach; wątroba jest zatem matką krwi.
Płuca oznaczają ziemię i jednocześnie są jej jakością.
- Nogi znaczą bliskość i dal; w Bogu bowiem bliskość i dal są jedną rzeczą, a człowiek może dzięki nogom zajść daleko bądź blisko; ale gdziekolwiek by nie był, nie jest w
naturze ani blisko ani daleko, bowiem w Bogu jest rzecz jedna.
Ręce oznaczają wszechmoc Boga, bowiem tak jak Bóg może w naturze wszystko zmieniać i czynić z nią, co tylko zechce, tak i człowiek może swoimi rękami zmienić wszystko, co
wyrosło albo stało się z natury i uczynić z tym, co tylko zechce; rządzi on za pomocą rąk wszystkimi dziełami natury i jej istotą, a one prawdziwie oznaczają wszechmoc Boga.
Zważ dalej, co następuje
Całe ciało aż po szyję oznacza i jednocześnie jest sferą obrotu gwiazd, jak też otchłanią między nimi, w której panują planety i żywioły.
Ciało oznacza ziemię, a tak jak ona jest zastygła i bez pożądliwości, tak i ciało nie ma samo w sobie żadnego rozumu, pojmowania ani pożądliwości; porusza je bowiem tylko siła
gwiazd w ciele i żyłach panująca.
Tak więc, gdyby nie gwiazd działanie - ziemia nie wydałaby żadnego owocu i nie zrodziłby się w niej żaden metal: ani złoto, ani srebro, ani miedź, ani żelazo, ani kamień.
Żadna też trawka nie urosłaby bez gwiazd działania.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: