Ponowne narodziny

Głowa ma w sobie pięć zmysłów: wzrok, słuch, powonienie, smak i dotyk; tu jakościują się gwiazdy i elementy i tutaj syderalny duch gwiazd albo natury w ludziach i zwierzętach
powstaje; w niej płynie zło i dobro, bowiem głowa jest domem gwiazd. Gwiazdy czerpią z nieba siłę zdolną ożywić i poruszyć ducha w ludziach i zwierzętach.
A ruch nieba porusza gwiazdy, tak jak głowa ciało [Leib] ruchliwym czyni.
Otwórz więc oczy ducha twego i spójrz na Boga Stworzyciela.
I tu właśnie nasuwa się pytanie: skąd niebo ma bądź skąd czerpie siłę, aby czynić w naturze taką ruchliwość.
W tym miejscu musisz podnieść wzrok ponad naturę - na arcyświętą, tryumfującą Bożą siłę, na niezmienną Trójcę Świętą, która jest tryumfującą, tryskającą, ruchliwą
istotą, a wszystkie siły są w niej jako w naturze.
To wieczna matka natury, z której stały się i w której stoją: niebo, ziemia, gwiazdy, elementy, anioły, diabły, ludzie, zwierzęta i w ogóle wszystko.
Tak więc mówiąc o niebie i ziemi, o gwiazdach i elementach i w ogóle o wszystkim, co jest w niebiosach i ponad nimi, mówimy o całym Bogu, który stworzył się elementowe we
wspomnianej istocie [Wesen], w sile z niej wychodzącej.
Bóg w Trójcy Św.
jest niezmienny; to wszystko, co jest w niebie i na ziemi, a także ponad nią, ma źródło i przyczynę w sile wychodzącej od Boga.
A nie sądź, jakoby w Bogu płynęło i było zło i dobro, ale że Bóg jest dobrem i z dobra zaczerpnął swe imię tryumfującej, wiecznej radości.
Tylko z niego wypływają wszystkie siły, które możesz badać w naturze i które są we wszystkich rzeczach.
Mógłbyś na to powiedzieć, że skoro w naturze jest zło i dobro, a wszystkie rzeczy pochodzą od Boga. to i zło od Boga pochodzić musi.
Popatrz, człowiek ma w sobie żółć - to jest trucizna - a nie może żyć bez żółci, bowiem porusza ona syderalne duchy i czyni je pełnymi radości, tryumfującymi albo
roześmianymi, gdyż jest ona źródłem radości.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: