Ponowne narodziny


Z sił Bożych stało się niebo, z nieba stały się gwiazdy, z gwiazd stały się elementy, z elementów stały się ziemia i stworzenia elementowe.
Wszystko zatem ma początek oprócz aniołów i diabłów, które przed stworzeniem nieba, gwiazd i ziemi z tej samej, co one siły uczynione zostały.
Takie jest oto krótkie wprowadzenie do tego, jak należy traktować istotę boską i naturalną.
Następnie chciałbym opisać prawdziwy grunt i głębię tego, czym jest Bóg i jakie jest wszystko w Jego istocie.
- Co prawda dla świata część tego w ukryciu pozostaje, a człowiek swoim rozumem niewiele tu zdziałał; skoro jednak Bóg w szlachetnej prostocie swojej [Einfalt] chce się objawić w
tym czasie ostatnim, niech się dzieje pragnienie i wola Jego; jam jest tylko małą iskierką. Amen.
III
MYSTERIUM PANSOPHICUM CZYLI DOKŁADNA RELACJA O ZIEMSKIM I NIEBIAŃSKIM MISTERIUM
Jak jedno zawiera się w drugim i jak w ziemskim objawia się niebiańskie
ROZDZIAł
PIERWSZY
Bezprzyczynowość jest wieczną Nicością, jednakże jako żądza otwiera wieczyste źródło. Bowiem to Nic jest pragnieniem Czegoś.
A przecież istnieje Jakaś Nicość, która coś daje; lecz samo pragnienie jest dawaniem tego, co jednak także jest Nicością, jako wyłącznie pożądające pragnienie.
A to jest wiekuisty stan pierwotny Magii, której istota opiera się na wewnętrznej pustce. Ona z nicości czyni Coś i to tylko w obszarze samej siebie.
A przecież również to pragnienie nie jest niczym innym jak tylko samą wolą.
Nie ma niczego i nic też nie Istnieje takiego, co dałoby jej coś i nie ma też takiego miejsca, gdzie by ją można znaleźć.
ROZDZIAł DRUGI
Tak zatem w Nicości Istnieje pewne pragnienie, które dla samego siebie stwarza wolę, by móc pragnąć Czegoś.
I ta sama wola jest duchem jako myśl wychodząca z pragnienia i wówczas staje się poszukującym pragnieniem, gdyż tym, co powołuje je do życia jest pragnienie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Znojmo

Menu:

Reklama: