Ponowne narodziny

Zatem istnieje w Słowie jako bezprzyczynowy cud wieczności, gdyż niewyobrażalny jest ogrom życia tam zawarty, a wszystko razem stanowi tylko jedną istotę.
7
I potrójny duch bez Istoty Jest mistrzem i właścicielem. a przecież nie posiada istoty-natury, gdyż przebywa w sobie samym.
8
Słowo jest jego centrum albo siedzibą i znajduje się w środku jako serce; a duch Słowa, który powoduje stan pierwotny w pierwszej wiecznej woli, otwiera cud esencjalnego życia,
w efekcie czego pojawiają się dwa misteria: jedno w życiu-duchu i jedno w życiu esencjalnym.
Życie-ducha uznaje się za Boga i jest to zgodne z prawdą; a życie esencjalne za życie-naturę, które byłoby ślepym instynktem, gdyby nie było spragnione ducha albo życia-ducha.
W nim zawsze pragnienie objawia się jako wieczne Słowo, a serce Boga jako boska istota, z której pożądająca wola ciągle wychodzi jako jego duch do życia-natury, i otwiera tam w
środku misterium z esencji i w esencjach. Dlatego więc pojawiają się dwa życia, jak też dwie istoty z i w jednym, wiecznym, bezprzyczynowym stanie pierwotnym.
9
A zatem poznajemy, czym jest Bóg z natury, jak jedno i drugie pojawia się z wieczności bez określonej przyczyny i początku, gdyż zawsze jest wiecznie trwającym stanem
pierwotnym, który wciąż się zaczyna, przechodząc z wieczności w wieczność, ponieważ nie jest liczbą i jest nieuwarunkowany.
ROZDZIAł PIąTY
Tak zatem z wieczności wyłoniły się dwie Istoty, choć nie możemy powiedzieć, że jedna stoi obok drugiej i obejmuje ją, że jedna zawiera drugą; i nie możemy
też twierdzić, iż jedna stoi poza drugą i że istnieje między nimi jakiś rozdział; nie, lecz zaiste poznajemy, że życie-duch tkwi w sobie zwrócone do środka, a życie-natura stoi
wychylone z siebie i przed siebie.
2
Więc dlatego porównamy to z okrągłą koło-kulą, która porusza się we wszystkie strony. Jak opisał Je Ezechlel.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Olomouc
    04.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    hotels-world.pl
    Znojmo

Menu:

Reklama: