Ponowne narodziny


3
I życie-duch jest całą treścią życia-natury, a przecież nie jest obejmowany przez życie-naturę.
I są to dwie zasady w jednym stanie pierwotnym, gdzie każda ma swoje misterium i swoje działanie. Bowiem życie-natura działa w ogniu, a życie-duch w świetle chwały i wspaniałości.
W ogniu doświadczamy destrukcji, będącej istotą natury, a w świetle rodzenia się wody, która od ognia odbiera siłę, jak wcześniej zostało to opisane w "Czterdziestu pytaniach o
duszę".
4
Dzięki tym rozważaniom łatwiejszym staje się rozpoznanie, czym jest wieczna mądrość natury zawarta w wodzie i ogniu, które są jakby zmieszane jedno w drugim, wyzwalając;
jasnoniebieski kolor odpowiadający błyskawicy ognia, który przybiera określoną postać, rubin zmieszany w jedną istotę z kryształem, co rodzi żółty, biały, czerwony i niebieski
kolor w ciemnej wodzie, gdzie niebieski jest w zielonym, gdyż każdy ma swój blask i świeci. Woda zaś broni tylko swego ognia, żeby nie było w niej żadnego zmieszania.
Lecz w dwóch misteriach istnieje tylko jedna wieczna Istota, nie powodując znoszenia się różnicy dwóch zasad jako dwojakiego życia.
5
Należy ją rozumieć jako istotę wszystkich Istot.
Jest zatem tylko jedna magiczna istota, która sama może tworzyć wolę w życiu esencjalnym, a zatem wstępować w narodziny i budzić udrękę w tym wielkim misterium, szczególnie w
pierwotnym stanie ognia, który został objawiony jako pierwszy, ukrywający się w misterium jako blask schowany w wielości barw. Jego lustro jest w szatanie i we wszelkim złu.
Poznajemy także, skąd wszystkie rzeczy złe i dobre wzięły swój stan pierwotny - z wyobrażeń zawartych w tym wielkim misterium, które w cudowny sposób zrodziło esencję własnego
życia.
6
W stworzeniach tego świata można poznać wszystko, jako że kiedyś boskie życie wzbudziło i obudziło w nich życie-naturę, rodząc w ten sposób cudowne stworzenie z
esencjalnego misterium.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Wieliczka
    03.06.2023 r.
    hotels-world.pl

Menu:

Reklama: