Ponowne narodziny


2
Każda wola bowiem pożąda w drugiej istocie oczyszczenia bez Turby, a przecież sama ma w sobie tę Turbę, i także dla tej drugiej jest obrzydliwością.
Teraz moc większego spada na mniejszego i trzyma go w niewoli, aby przypadkiem nie uciekł. W przeciwnym razie słabość panowałaby nad siłą.
Gdyż słabość również nieustannie szuka przyczyny popędu i chce być wolna od przymusu, a zatem wszystkie stworzenia poszukują przyczyny własnego cierpienia, która ukryta jest w
misterium.
3
Z tego powodu stan pierwotny wytwarza wielką siłę tego świata, wyrastającą z mechanizmu panowania jednego nad drugim.
Na początku najwyższe dobro nie było dane ani uporządkowane, lecz wyrosło z Turby, jednakże potem uznało naturę za swą istotę, która z niej została zrodzona i poddana Prawu -
do rodzenia się dalej w zniewolonym porządku.
Wówczas narodziny te wzniosły się do królestwa przywileju, a zatem impulsywnie szukały otchłani Jako Jednego, aż monarchia została cesarstwem.
Pozostałość tego procesu znajdujemy jeszcze w potrzebie wznoszenia się i pragnieniu bycia Jednym, a nie wielością.
A skoro znajdujemy się w wielości, to pragniemy ponownie znaleźć się w pierwotnym źródle, przez które wszystko się zrodziło, panować nad wszystkim i być Panem wszelkiego
porządku.
4 A ponieważ ta sama żądza była na początku jednym porządkiem, ale w czasie podzieliła się na wiele esencji, dlatego wielość znowu szuka Jednego i niewątpliwie zostanie
zrodzona w szóstej liczbie koron, a to w sześciotysięcznym roku w figurze, nie na końcu, lecz w godzinie tego dnia, gdy zostanie dopełnione stworzenie cudów.
5
Ponieważ cuda Turby dobiegają kresu, rodzi się Pan, który rządzi całym tym światem przy pomocy wielu urzędników.
6
I tamże szuka się samorodnej zwierzchności i poruszyciela, żeby mniejszy, który znajduje się na dole, podążał z nim do celu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    Szamba betonowe Wieliczka
    04.06.2023 r.

Menu:

Reklama: