Ponowne narodziny


4
I są to takie kolory, gdzie wszystko znajduje się wewnątrz: 1) niebieski, 2) czerwony, 3) zielony i 4) żółty.
Piąty, będący bielą, należy do Boga, choć również ma swój blask w naturze.
A owa biel jest piątą esencją, czystym, nieś plamionym dziecięciem, gdyż wyłoniła się ze złota i srebra jak z białego, jasnego, krystalicznego kamienia, który również tworzy
się w ogniu.
5
Ogień Jest jednią wszystkich kolorów, wewnątrz niego nie powstaje nic prócz bieli, bowiem jest on blaskiem Bożego majestatu.
Kolor czarny nie należy do misterium, lecz jest zasłoną ciemności, gdyż wszystko zasłania od wewnątrz.
6
Znajdujemy w tym także drzewo języków, jako wyraz mowy, z czterema alfabetami. Każdy z nich cechuje swoisty charakter misteriów.
Wewnątrz każdego znajduje się język natury, będący korzeniem każdej mowy, którego nie rozpoznają użytkownicy w rozrastającej się wielości języków.
Dopiero misterium pozwala przeniknąć jego tajemnicę, albowiem jest to cud Boga.
Ten alfabet Języka natury leży pośród rzeczy ukrytych w czarnym kolorze, gdyż kolor czarny nie należy do liczby kolorów.
Tylko ona jest misterium zrozumiałym dla tego, kto pojął język natury, komu objawił się poprzez Ducha Bożego.
7
Drugim alfabetem jest hebrajski, który otwiera misterium i nazywa drzewo wraz z gałęziami i konarami.
8
Trzeci to greka, która nazywa drzewo wraz z owocami i wszystkimi ozdobami; dopiero on naprawdę wyraża ich Inteligencję.
9
Czwarty to łacina, którą posługuje się mnóstwo ludów, gdzie drzewo wyrażone jest wraz ze swoją siłą i cnotą.
10
Piąty zaś jest Duchem Bożym, który otwiera wszystkie alfabety. A tego alfabetu nie może nauczyć się żaden człowiek, gdyż on sam objawia się w ludzkim duchu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    03.06.2023 r.
    hotels-world.pl

Menu:

Reklama: