Ponowne narodziny

5
Dlatego owa wola wyszła z siebie, ponieważ to początek szuka końca, a środek jest Turbą, gdyż nie znajduje się w wolnej woli Boga, lecz wyrasta z siebie samego i wywyższa
się jako drzewo dumy.
6
I tak wyłącznie Bóg jest jednością woli i wiecznego pragnienia, a w wiecznym pragnieniu, podobnie jak w wiecznej Magii, jest jedyny.
Dlatego więc pragnienie uczestnictwa w wiecznej Magii poddaje się wiecznej woli i w niej tworzy swoje życie.
Taka bowiem jest natura woli, która od początku trwa w stanie pierwotnym Jako odstępca.
krzywoprzysiężna nierządnica, gdyż jest rodzicielką fałszywości i nie przywiązuje się do wolnej woli.
7 Postarajmy się zrozumieć, czym jest odstępstwo od Boga, po raz pierwszy dokonane przez Lucyfera, który jest przyczyną tego wszystkiego i który stworzył fałszywą Magię natury.
A zatem wszelkie stworzenie zostało zrodzone w tych dwóch wiecznych żywotach, jedno z woli Boga, a drugie z woli szatana i obrzydliwości. I to stanowi Babilonię z antychrystem na ziemi.
8
Wszystko, co wychodzi z woli Boga w swoją własną wolę, staje się łupem Babilonii. Widać to u Żydów, narodów pogańskich, jak i u pozostałych ludów.
9
Poganie zatrzymali się w swojej własnej Magli. Lecz z żądzy niszczenia wyszli w światło natury.
Choć nie znali Boga, żyli w czystości, a tym samym byli dziećmi czystej woli i w niej duch wolności otworzył wielkie cuda w swoim misterium, czego dowodem jest pozostawiona przez
nich mądrość.
10
Lecz, innych, żyjących tylko w swej własnej magicznej woli, wyrosłej z ciała i krwi, własna wola utopiła w Turbie.
A Turba ta wytrysnęła w ich woli i dała im jednego ducha zgodnie z esencjami chciwości i obrzydliwości. Ci szukali wyłącznie ekspansji poprzez panowanie i królowanie.
11
A kiedy Turba nie mogła odstąpić od postaci, tedy rozłościli się i rozpoczęli kłótnie i wojny.
I stąd trwa konflikt w stanie pierwotnym, biorąc swój początek z pychy oraz chciwości i wraz ze swoją liczbą należy do misterium zawziętości.
12
Tacy byli Żydzi; mimo Iż objawił im się Bóg, to przylgnęli do dwojakiej woli.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: