Ponowne narodziny

W ten sposób każdemu królestwu przyniesiecie do domu jego owoc.
4
Dlatego, ty piękny świecie, przejrzyj się w tym piśmie, które przedstawiła ci wiekuista przyczyna, i rozważaj je głębiej i dociekliwiej, gdyż ponownie możesz zostać
schwytany przez swoją Turbę. Dlatego powinieneś przejść wraz ze swą Istotą przez ogień Boga. A dzieło, powstałe poza wolą Boga, powinno pozostać w tym ogniu.
5
Lecz to, co jest zrodzone w woli Boga, powinno pozostać w czci Bożej i czynie cudu, a w obrazie człowieka być wieczną radością.
6
Teraz pomyśl, co czynisz!
Bowiem Babilonia stoi już w ogniu i ogarniają ją płomienie. Nie istnieje już przebaczenie ani lekarstwo. Jej zło zostało rozpoznane, a władza jej chyli się ku upadkowi. Alleluja!
IV
SEX PUNCTA MYSTICA CZYLI ZWIĘZŁE WYJAŚNIENIE SZEŚCIU PUNKTÓW MISTYCZNYCH
Przedmowa
Jeżeli nie ma prawdziwego poznania, to niech się ono stanie, a wówczas dusza zwycięży
tę burzę i pokona szatana. Otrzymał za to rycerski wawrzyn, który założy jej pokorna Dziewica skromności, ponieważ zwyciężyła z pomocą swego drogiego rycerza Chrystusowego.
Bądźcie otwarci na poznanie tych cudów, choć nie jesteście doskonali.
PUNKT PIERWSZY.
O KRWI I WODZIE DUSZ.
Wszystko, co jest substancjalne i namacalne, istnieje w tym świecie.
Z tego powodu dusza w tym świecie nie jest substancją czy istotą, a zatem również jej krew i woda w tym świecie nie są substancją ani istotą.
2
Wprawdzie dusza ze swą krwią i wodą zawiera się w tej zewnętrznej krwi i wodzie, lecz jej substancja jest magiczna.
Dusza jest magicznym ogniem, a jej obraz albo postać w świetle rodzi się w światłości z mocy jej magicznego ognia i światła.
Staje się więc prawdziwym obrazem w ciele i krwi, pozostając równocześnie w swym stanie pierwotnym.
3
Podobnie jest z mądrością Bożą, której wszechwiedza nie jest istotą.
Zatem oprócz swego obrazu, dusza ma istotę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Vaše betonová nádrž bude do dnů u vás Vše máme
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    Znojmo

Menu:

Reklama: