Ponowne narodziny





A owa dusza jest magicznym ogniem i to, co ją wykarmia pochodzi z jej istoty.
4
Podobnie ogień musi mieć istotę, powinien bowiem płonąć, zatem także magiczny ogień ma ciało, krew i wodę dusz.
Bo jeśli nie byłaby to krew, wówczas tynktura nie znajdowałaby się w wodzie z ognia i światła, ta zaś jest bytem mądrości względnie życia.
Ona ma w sobie wszystkie postacie natury i jest drugim magicznym ogniem.
5
Tynktura ta daje wszystkie kolory i z jej postaci wyłania się w delikatnej istocie światła boska siła, zatem zrozumcie: zgodnie z właściwością światła.
Zgodnie zaś z właściwością ognia staje się przenikliwością przemiany.
Może wszystkie rzeczy podnieść do swego najwyższego stopnia, gdyż nie jest ożywionym duchem, lecz bytem najwyższym.
6
Zatem jest ona także pewnym bytem w wodzie i wprowadza w nią właściwość ognia i światła wraz ze wszystkimi siłami natury, dlatego zmienia wówczas wodę w krew.
Coś takiego czyni na zewnątrz i wewnątrz wody, jak i w zewnętrznej i wewnętrznej krwi.
7
Wewnętrzna krew boskiej Istotności także jest magiczna, gdyż magia stwarza substancję.
Jest to krew duchowa, która nie może poruszyć zewnętrznej istoty inaczej, jak tylko przez imaginację. Wewnętrzna wyobraźnia wiedzie zewnętrzną wolę w wewnętrzną krew.
Z tego to powodu psuje się krew oraz ciało boskiej istotności i zaciemnia się obraz Bożego podobieństwa.
8
Ciało i krew dusz przebywa w najwyższym misterium, ponieważ stanowi boską istotność.
A kiedy zewnętrzne ciało i krew umiera, wówczas przepada na rzecz zewnętrznego misterium, a zewnętrzne misterium przepada na rzecz wewnętrznego.
9 A każdy magiczny ogień ma w sobie swoją jasność i ciemność.
Z tego względu nastąpił ostateczny dzień pożegnania, gdyż wszystko powinno przejść i zostać doświadczone przez ogień, który do tego będzie zdolny albo i nie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 03.06.2023 r.

Menu:

Reklama: