Ponowne narodziny

A więc każda rzecz zmierza do swojej własnej magii, powołującej ją do życia, wyłaniając się z wieczności.
PUNKT DRUGI.
O JAKOśCI łASKI, O DOBRU I ZłU.
Bóg w wieczności sam jest wszystkim. Jego Istota dzieli się na trzy wieczne światy. Pierwszy jest światem ognia, drugi światem ciemności, a trzeci światem jasności.
Mimo iż dadzą się wyodrębnić, są tylko jedną istotą. Każdy z tych światów zachowuje własną tożsamość.
2
Owe trzy światy nie są równocześnie wieczne i niezmierzone, ani też niezamknięte w czasie, czy w przestrzeni.
Każdy z wyodrębnionych elementów zawiera istotę, a jego jakość jest zgodna z jego właściwością. W jakości znajduje się również jego pragnienie stanowiące centrum natury.
3
A owo pragnienie jest jego działaniem, gdyż to właśnie ono stwarza brakującą istotę w esencji pożądania, która jest zgodna z właściwością pragnienia, a wszystko razem
jest magią albo głodem istoty.
4
Każda postać stwarza swą istotę przez własne pożądanie.
A każda postać wywodzi się z lustra swego odbicia i swoje widzenie ma również zawarte w owym lustrze. Jej widzenie jest dla innego lustra ciemnością.
Jej postać jest niewidoczna dla innego oka, gdyż dopiero w odczuwaniu zawarte jest rozróżnianie.
5
Każda postać przyjmuje swoje odczuwanie z pierwotnego stanu pierwszych trzech światów w naturze:
z cierpkości, gorzkości i przerażenia.
A przecież w tych trzech światach nie ma żadnej boleści samej w sobie, to ogień sprawia w nich ból, a światło ponownie zmienia wszystko w łagodność.
6
Prawdziwe życie zasadza się na ogniu. W nim jest anioł stojący w świetle i ciemności. Ten anioł jest pragnieniem.
I kiedy się ono realizuje, wówczas ogień jest pożądaniem, a jego światło jaśnieje z ognia. To światło jest postacią albo widzeniem samego życia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Olomouc
    04.06.2023 r.
    05.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: