Ponowne narodziny

Z niej może istota wyprowadzić ją w swój ogień życia. Wybór Boży nie zawiera się w pierwszej esencji.
14
Gdyż pierwsza esencja jest jedynie misterium życia i pierwsze życie wraz z początkiem należy do misterium, z którego wyszło.
Owo życie może stać się straszne lub pełne nieładu, albo też esencją światła zgodnie ze światem jasności.
15
W zależności od tego, z której właściwości życie bierze swój stan pierwotny, w takiej zapali się jego światło życia. Samo życie nie ma żadnego wyboru.
Nie podlega ono żadnemu osądowi, gdyż pozostaje w swym stanie pierwotnym i swój sąd wchłania w siebie.
Nie przystają do niego wszystkie inne udręki, gdyż płonie jedynie w swej udręce, w swym magicznym ogniu.
16
Wybór zależy od zaproszenia, należącego do światła lub do ciemności.
Bo zgodnie z nim pojawia się właściwość, zgodnie z nim powstanie także wola jego życia. Po nim rozpoznaje się, czy jest esencją straszliwą, czy esencją miłości.
I dopóki płonie w jednym ogniu, przez drugi jest opuszczony.
I realizuje się ten wybór w tym samym ogniu, w którym płonie; wybór tego rodzaju życia, gdyż chce mieć to, co jest jego właściwością.
17
Ale wtedy wola tego samego ognia niby lecący anioł unosi się w inny ogień i w nim się zapala, dlatego całe życie może płonąć i pozostawać w tym samym ogniu.
18
Teraz życie rodzi się na nowo: albo w świecie ciemności, albo w świecie jasności, tam, gdzie zapali się wola.
Teraz pojawia się następny wybór i to staje się przyczyną, dla której Bóg, a również szatan pozwala uczyć się.
Każdy chce, ażeby wola życia wzbijała się w jego ogień i zapalała się, a zatem by jedno misterium chwytało drugie.
PUNKT TRZECI.
O GRZECHU, CZYM I JAKI JEST.
Coś, co jest Jednością, nie zna ani zakazu ani prawa.
Mieszając się z jakąś inną rzeczą powoduje, iż powstają w niej dwa światy, jak i również dwie wole, gdzie jedna występuje przeciwko drugiej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Olomouc
    04.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    hotels-world.pl
    Znojmo

Menu:

Reklama: