Ponowne narodziny

Tam też powstaje pierwotny stan wrogości.
2
Powinniśmy teraz zastanowić się, czym jest wrogość przeciwko Bogu. Bóg jest jedyny i dobry, istnieje poza wszelką jakością.
I chociaż znajdują się w nim wszystkie jakości, to nie są objawione, gdyż dobro ma w sobie cząstkę zła i przykrości, lecz trzyma je w zamknięciu jak więźnia, ponieważ to zło
jest przyczyną życia, ale nie objawioną. Lecz dobro nie ulega złu, gdyż może ono przebywać w otoczeniu zła bez udręki, skupione na sobie samym.
3
Miłość i wrogość są więc jednym zjawiskiem, ale każde mieszka w sobie samym. I to stwarza dwa zjawiska. Śmierć między nimi pojawia się jako coś, co rozdziela.
Lecz śmierci nie ma, jeśli dobro nie poddaje się złu, gdy światło pokonuje udrękę ognia i już jej nie czuje.
4
Musimy zatem zgłębić istotę grzechu w życiu ludzkim, niezależnie od tego, że życie jest harmonijne i dobre, ponieważ pojawia się w nim inna jakość, poza dobrem.
Stąd bierze się wrogość przeciwko Bogu, gdyż Bóg zamieszkuje w najwyższym bycie człowieka.
5
Bezprzyczynowość nie może zamieszkiwać w uwarunkowanym.
Jeżeli prawdziwe życie wzbudzi w sobie udrękę, nie staje się automatycznie równe bezprzyczynowości, w której nie ma żadnej udręki. Natomiast jedno oddziela się od drugiego.
6
Dobro albo światło jest jak gdyby Nicością. Dlatego może z niego coś powstać i to coś będzie również Nicością, ponieważ mieszka w sobie, w udręce.
Bo tam, gdzie jest coś, tam też musi być udręka, która stwarza to coś i podtrzymuje.
7
Zastanówmy się nad Istotą miłości i wrogości.
Miłość ma tylko jedną jakość i wolę. Pragnie tylko czegoś podobnego do siebie i nic ponadto. Dobro jest tylko jedno, jakości natomiast jest wiele.
Zaś ludzka wola,
która pożąda różnorodności, pociąga za sobą tę wielość w Jedność, w której mieszka Bóg.
8
Ta wielość jest mroczna i zaciemnia światło życia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    03.06.2023 r.
    Znojmo

Menu:

Reklama: