Ponowne narodziny


23
Dlatego z samowoli musi wyrosnąć nowa wola, która ponownie odda się pojednaniu, a samowola powinna zostać złamana i zniszczona.
24
W tym miejscu należy zastanowić się nad Słowem Boga, które stało się człowiekiem.
Człowiek oddaje Bogu swe pożądanie, tym samym wychodzi z udręki, ze swego ognia i na nowo rodzi się w Słowie.
Zatem poddana wola mieszka w Bogu, natomiast samowola w pożądaniu, błądzeniu i wielości.
25
Wielość musi zginąć wraz z ciałem i obumrzeć dla poddanej woli, a nowo narodzona wola zostanie uznana za nowe narodziny.
Ponieważ ponownie bierze ona z jedności wszystko dla siebie, lecz nie własnym pożądaniem, ale tą miłością, która skłania się do Boga, albowiem Bóg jest wszystkim we wszystkim.
A jego wola jest wolą wszystkich rzeczy, gdyż w Bogu powstaje jedyna wola.
26
Zatem uznajemy, że zło musi służyć w życiu dobru, gdyż tylko w ten sposób wola ponownie wyjdzie z siebie, ze zła w dobro, gdyż zło musi pozostać ogniem życia.
27
Wola życia musi być nastawiona przeciwko sobie samej, gdyż musi umykać złości i nie pragnąć jej.
Nie może łaknąć pożądania, którego przecież chce i bez jego ognia nie może się obejść. Znaczy to: być urodzonym w woli.
28
Każdy duch woli, który pozostawia w pożądaniu ogień swego życia, niby w złości, jest jak drewno na ogień.
Gdy do niego wchodzi, posiada to, co ziemskie, oddalając się w ten sposób od Boga i pozostając z nim w sprzeczności.
29
Widzimy zatem, jak nadmiar jedzenia i picia powoduje grzechy.
Czysta wola, która wychodzi z ognia życia, jest obezwładniana i więziona w pożądaniu, ponieważ w nieświadomości staje się bezwolna.
Więzi ją udręka ognia w formie pożądania i wypełnia żądzą. Z tego powodu czysta wola tworzy wyobrażenia poprzez pożądanie.
30
Wola w pokarmie i napoju wraz z ich pożądaniem jest ziemska i oddzielona od Boga.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Vaše betonová nádrž bude do dnů u vás Vše máme
    Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    03.06.2023 r.
    05.06.2023 r.
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: