Ponowne narodziny

A zatem to on jest dla Ojca, który jest wszystkim, wiecznym zastępem niebieskim, któremu przewodzi.
PUNKT PIąTY.
O MAGII, CZYM JEST MAGIA, JAKA JEST MAGICZNA PRZYCZYNOWOść.
Magia jest matką wieczności, istotą każdego stworzenia, gdyż stwarza siebie samą i staje się zrozumiała w pożądaniu.
2
Sama w sobie nie jest niczym innym, jak tylko wolą.
Ta czysta wola jest wielkim misterium wszystkich cudów i tajemnic. Wchodzi w istotę poprzez wyobrażenia pragnącego głodu.
3
Jest ona stanem pierwotnym natury.
Jej pożądanie stwarza formy wyobrażeń. Wyobrażenie zaś jest wolą pożądania.
Z tego powodu pożądanie wytwarza w woli istotę, ponieważ cechą charakterystyczną woli jest to, że jest ona czymś samym w sobie.
4
Prawdziwa magla nie jest Istotą, lecz duchem pożądającm Istoty. Jest niesubstancjalną matrycą i dlatego objawia się w istocie.
5
Magia jest duchem, a istota jej ciałem, a przecież one obie są jednym, podobnie jak ciało i dusza tworzą jedną osobę.
6
Magia jest największą tajemnicą, gdyż jest czymś istniejącym ponad naturą. Ona stwarza naturę zgodnie z postacią swej woli.
Jest misterium trzech liczb, zrozumcie: pożądającą wolą w sercu Boga.
7
Jest formowaniem w boskiej mądrości, podobnie jak pożądanie w tych trzech liczbach, w których poprzez naturę pragnie objawić się wieczny cud tych trzech liczb.
Jest ona takim pożądaniem, które wnika w mroczną naturę, przez tę naturę do ognia, a przez ogień, przez umieranie albo wściekłość do światła w majestacie.
8
Nie jest majestatem, lecz pragnieniem w majestacie. Jest pragnieniem boskiej mocy, nie samej mocy, lecz głodu albo pragnienia w tej mocy.
Nie jest wszechmocą, lecz przewodniczką w mocy i wszechmocy. Serce Boga jest mocą, a Duch Święty jest otwieraniem tej mocy.
9
Jest pragnieniem w tej mocy, a także w przewodzącym duchu, gdyż ma w sobie owo twórcze: Niech się stanie!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    Szamba betonowe Wieliczka
    03.06.2023 r.

Menu:

Reklama: