Ponowne narodziny

To, co otwiera w niej duch woli, wprowadza w Istotę przez cierpkość, która jest tym stwórczym "Niech się stanie", a wszystko dzieje się zgodnie z modelem tej woli.
I gdy w mądrości kształtuje się wola, wówczas zdobywa ją pożądająca Magia, gdyż ma w swej właściwości pożądającą wyobraźnię.
10
Wyobraźnia jest delikatna, miękka i podobna wodzie. Ale pożądanie jest szorstkie i suche niczym głód. Wyobraźnia czyni miękkość twardą.
Znajduje się we wszystkich rzeczach, gdyż jest najwyższą istotą w boskości. Doprowadza coś, co nie ma podstawy, do fundamentu, a coś wyprowadza z Nicości.
11
W Magii zawierają się formy wszelkich istot. Jest ona matką we wszystkich trzech światach, i stwarza każdą rzecz według modelu swej woli.
Nie jest rozumem, lecz sprawczynią działającą zgodnie z rozumem i pozwalającą działać w sobie dobru i złu.
12
Wszystko to, co modeluje wola w szczerej intencji, wychodzi z wnętrza rozumnej woli i stwarza Magię w istocie. Ta zaś służy tym, którzy kochają Boga w Jego istocie.
Ona to powołuje do życia w rozumie boską istotę.
13
Ona jest tym, co stwarza boskie ciało. Rozum zaś bierze swój początek z mądrości, gdyż jest poznającym kolory, moc i cnotę.
Rozum utrzymuje prawego, prawdziwego ducha w ryzach, gdyż jedną z właściwości ducha jest możliwość unoszenia się. Rozum zaś jest jego ogniem.
14
Kiedy duch odłącza się od rozumu, nie spada, lecz staje się wolą rozumu. Natomiast zmysły w rozumie wzlatują i oddzielają się.
15
Zmysły są błyskawicą z ducha ognia i w świetle przyciągają do siebie płomienie majestatu. A w ciemności prowadzą przerażone spojrzenie, jak wściekłą błyskawicę z ognia.
16
Zmysły są pewnym subtelnym duchem, gdyż wchodzą i gnieżdżą się we wszystkich istotach. Lecz rozum wypróbowuje każdą rzecz w swoim ogniu. Odrzuca zło i zatrzymuje dobro.
Następnie zabiera to Magia, jego matka, i wnosi w istotę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Wieliczka
    03.06.2023 r.

Menu:

Reklama: