Ponowne narodziny

Tak samo nieprawdziwy teolog ogląda Magię przez odbicie w lustrze i niczego nie pojmuje z jej siły, gdyż jest ona boska i nie boska.
Może być diabelska, zgodnie z właściwością każdej zasady.
25
Podsumowując: Magia jest działaniem w duchu woli.
PUNKT SZóSTY.
O MISTERIUM I O TYM, CZYM ONO JEST.
Misterium jest przede wszystkim wolą magiczną, która wciąż trwa w pożądaniu. Może ona powstać w lustrze mądrości, jeśli tylko zechce.
A gdy tworzy się w tynkturze, wówczas porywa ją Magia i wnosi w istotę.
2
Misterium magnum jest największą tajemnicą boskości wraz z naturą wszystkich istot; z niego wywodzą się wszystkie kolejne misteria.
I tak każde następne misterium jest dla drugiego lustrem i ideałem. Jest wielkim cudem, gdyż w nim wszystko jest zawarte i przez całą wieczność było oglądane w lustrze mądrości.
I nie ma niczego takiego, co by nie było rozpoznane przez wieczność w lustrze mądrości.
3
Także i wy musicie rozumować zgodnie z właściwościami lustra, zgodnie z postaciami natury i to bardziej niż tylko zgodnie ze światłem i ciemnością, ze zrozumieniem i
niezrozumieniem, z miłością i gniewem, z ogniem i światłem, jak zostało to powiedziane w innych miejscach.
4
Mag ma w tym samym misterium moc postępowania zgodnie ze swoją wolę i może zrobić to, czego zapragnie.
5
Musi jednak być wierny tej Istocie, w której chce działać, gdyż w przeciwnym razie może zostać wyrzucony jako obcy, co spowoduje, iż zostanie poddany innej władzy i wraz z
nią będzie prowadzony zgodnie z jej pożądaniem, przez co nie będzie mógł zaistnieć z powodu Turby.
V
DE REGENERATIONE CZYLI O NOWYCH, POWTÓRNYCH NARODZINACH
To jest: Jak człowiek, któremu drogie jest zbawienie, musi dać się wyprowadzić Duchowi Chrystusa z Babilonii szalonej a
swarliwej, żeby na nowo narodził się w Duchu Chrystusowym i żył wyłącznie dla niego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    Szamba betonowe Wieliczka

Menu:

Reklama: