Ponowne narodziny

2
Chociaż więc wszyscy, którzy mają ciało i krew, są śmiertelni, co łatwo stwierdzić, mimo to Pismo mówi: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który w was jest?" (l Kor 6.
19) oraz "albowiem oto królestwo Boże wewnątrz was jest" (Łk 17, 21), ponieważ "Chrystus musi w nas uzyskać postać" (Ga 4, 19), ażeby także nam chciał dać swoje ciało na
pokarm, a krew swoją na napój, i mówi dalej: "Kto nie będzie jadł ciała Syna Człowieczego, ten nie będzie w nim miał życia" (J 6, 5, 3).
Musimy jednak rozważyć z powagą, kim w nas jest ten człowiek podobny i pragnący boskości.
3
Bo o śmiertelnym ciele, które staje się ziemią i żyje w próżności tego świata, grzesząc stale przeciwko Bogu nie da się powiedzieć, że jest świątynią Ducha Świętego.
Natomiast jeszcze większą niemożliwością wydaje się fakt, iż w tym ziemskim ciele mogą wydarzyć się nowe, powtórne narodziny, ponieważ umiera ono i rozpada się, a do tego
nieustannie jest "świątynią rozpusty".
4
A skoro jest prawdą, iż prawdziwy chrześcijanin rodzi się z Chrystusa, i że te nowe, powtórne narodziny są świątynią Ducha Świętego, który w nas mieszka, i że nowy
człowiek rodzi się wyłącznie z Chrystusa, spożywając jego ciało i krew, to nie jest złą rzeczą być chrześcijaninem.
A chrześcijaństwo niewiele ma wspólnego z czasem historycznym, skąd znamy je i przywłaszczamy sobie tylko tę wiedzę, tak że możemy powiedzieć jedynie, iż Chrystus umarł za nas,
zniszczył w nas śmierć i powołał do nowego życia. Zapłacił za nas dług. Tę pamięć powinniśmy pielęgnować i święcie wierzyć, że tak się stało.
5
Albowiem zauważamy u siebie, że grzech w ciele jest ożywiony, pożądliwy i aktywny, że działa.
Zatem te nowe, powtórne narodziny z Chrystusa muszą być Inne, gdyż nie współdziałają ze śmiertelnym ciałem, bo nie mogą przecież pragnąć grzechów.
6
Gdyż św.
Paweł mówi, "że w tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, nic nie jest potępione" (Rz 8, l).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: