Ponowne narodziny

I dalej czytamy: "A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus Jest sługą grzechu?
Z pewnością nie" (Ga 2, 17), gdyż my grzesznicy obumarliśmy w Chrystusie. Człowiek grzeszny nie jest też świątynią Ducha Świętego.
A przecież nie ma człowieka, który nie grzeszy; bowiem Pismo powiada: "Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa" (Rz 11, 32).
"Nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą!" (Ps 143, 2).
"Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie" (Prz 24, 16), zastanawiające, a przecież to nie sprawiedliwy upada i grzeszy, lecz śmiertelny i grzesznik.
7
Bowiem sprawiedliwość chrześcijanina ma swe źródło w Chrystusie, który nie może zgrzeszyć, albowiem św.
Paweł mówi: "Nasze zaś królestwo jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa" (Flp 3, 20).
Więc jeśli nasze królestwo jest w niebie, wtedy niebo musi być w nas.
8
A mimo to trapi nas jednak ten grzech, przez który szatan ma dostęp do naszego wnętrza, dlatego musi też być w nas piekło, bo przecież szatan mieszka w piekle.
A czyż może on przebywać gdzie Indziej, jeśli jest w piekle i nie może z niego wyjść? A posiadając człowieka, mieszka przecież w człowieku, w piekle, niby w Gniewie Bożym.
9
Zatem trzeba nam właściwie przyjrzeć się człowiekowi, kim i jaki on jest.
I że prawdziwy chrześcijanin nie tylko jest historycznie innym człowiekiem, ale ma on również swój wymiar duchowy, ponieważ wierzymy, iż Jezus jest Synem Bożym i za nas się
ofiarował. Gdyż nie dotyczy to jednej z nabytych prawd, przypisywanych sprawiedliwości, że jedynie my tylko wierzymy w to, co się wydarzyło, lecz o wrodzoną, tę dziecięcą wiarę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    Szamba betonowe Wieliczka
    03.06.2023 r.
    04.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: