Ponowne narodziny

Ponieważ ciało musi umrzeć, zatem musi także umrzeć ten rodzaj życia i wola grzechów, a człowiek musi stać się niczym dziecko, które niczego nie wie i wzdycha Jedynie za matką,
która je zrodziła.
Więc wola chrześcijanina musi powrócić do matki, wejść w Ducha Chrystusowego i w malejącej samowoli oraz ukróconej możebności stać się dzieckiem, gdyż wola i pożądanie są
zwrócone tylko do matki, a z Ducha Chrystusa musi powstać poprzez śmierć nowa wola i posłuszeństwo w sprawiedliwości, która już nie będzie chciała grzeszyć.
10
Albowiem wola, która pozostawia w sobie zarozumiałość i która pożąda, nie jest nowo narodzona.
A mimo to pozostaje przecież w nowo narodzonych jakaś wola, która lgnie do pychy i grzeszy.
Taki trzeba nam rozważyć właściwie obraz człowieka: w jaki sposób odbywają się te nowe narodziny; nie dochodzi do nich bowiem w śmiertelnym ciele, choć właściwie odbywają się
one w nas, w ciele i krwi, w wodzie i duchu, jak mówi Pismo Święte.
11
Dlatego musimy rozważyć właściwie, kim w nas jest ten człowiek, który stanowi ogniwo Chrystusowe i świątynię Boga, co mieszka w niebie, a potem także cóż to jest za
człowiek, który przebywa jedynie w rzeczywistości zewnętrznej, jaki i kim jest ten człowiek, którym szatan kieruje i pogania.
Gdyż nie może diabeł kierować i poniewierać świątynią, a śmiertelne ciało przecież do niczego nie jest mu potrzebne.
Na domiar wszystkiego nie może być trzech ludzi w jednym miejscu, lecz tylko jeden.
12
Tedy więc chcielibyśmy to rozważyć i z tego powodu musimy zastanowić się nad czasem i wiecznością oraz jak przejawiają się one względem siebie, jak i również nad tym,
czym jest współzależność
światła i ciemności, dobra i zła, a szczególnie zająć się początkami człowieka.
13
Musimy zatem rozważyć, co następuje: Spoglądamy na zewnętrzną rzeczywistość z gwiazdami i czterema żywiołami, wewnątrz której żyje człowiek i wszelkie stworzenie.
Ten świat istnieje, a mimo to nie nazywa się Bogiem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 03.06.2023 r.

Menu:

Reklama: