Ponowne narodziny

Wprawdzie mieszka w nim Bóg, lecz nie ogranicza go natura zewnętrznej rzeczywistości.
Dlatego też widzimy, jak światło jaśnieje w ciemności, a ciemności nie ogarniają światła, choć przecież jedno przebywa w drugim.
Tedy również mamy tego przykład w czterech żywiołach, które w swym stanie pierwotnym są tylko jednym żywiołem, ani gorącym, ani zimnym, ani suchym czy wilgotnym, a który
przecież dzięki ruchowi zostaje podzielony na cztery właściwości: ogień, powietrze, wodę i ziemię.
14
Kto dałby wiarę, że ogień rodzi wodę i że przyczyna ognia mogła być w wodzie, skoro nie potrafimy tego dostrzec w błyskawicy.
Nie potrafimy również zauważyć, że ogień znajduje się w żywych Istotach, ponieważ ogień esencjonalny mieszka w ciele, w krwi, a krew jest jego matką, zaś ogień ojcem krwi.
15
Jak zatem Bóg Istnieje w świecie i wszystko wypełnia, choć niczego nie posiada, podobnie jak ogień istnieje w wodzie, a Jej nie posiada, światło przebywa w ciemności i też
jej nie posiada, dzień w nocy, a noc w dniu, czas w wieczności, a wieczność w czasie -tak również jest stworzony człowiek.
Zgodnie z zewnętrznym człowieczeństwem jest on czasem i żyje w czasie, a czas jest rzeczywistością zewnętrzną. Taki jest też człowiek zewnętrzny.
A człowiek wewnętrzny jest wiecznością i czasem duchowym, cząstką światła, która również żyje w krainie dnia i nocy.
W Miłości Bożej, skierowana ku wiecznemu światłu, a w Gniewie Bożym zwrócona ku wiecznej ciemności.
W zależności od tego, który z tych boskich pierwiastków w nim się objawi, tam zamieszka jego duch, albo w ciemności, albo w świetle.
Zatem występują w nim oba zjawiska, światło i ciemność. Każde mieszka w sobie samym, żadne nie posiada drugiego.
16
Ale skoro jedno wchodzi w drugie i to drugie chce posiadać, tedy to drugie traci część ze swego prawa i władzy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. hotels-world.pl

Menu:

Reklama: