Ponowne narodziny

Więc nie było tam żadnej dysharmonii, albowiem jedna właściwość nie dominowała nad drugą. Nie było sporu ani odrazy między siłami a właściwościami.
4
W ten stworzony obraz tchnął Bóg ducha, czyli oddech rozumu, z wszystkich czterech światów niby w jedną zgodną duszę, która jest w wewnętrznym świecie ciemności i ognia,
zgodnie z czym Bóg nazywa się jedynym mocnym, zazdrosnym Bogiem i pochłaniającym ogniem.
5
To jest wieczna, stwarzająca, ogromna dusza, magiczny ogień-oddech, w którym ogień jest przyczyną życia, potężną siłą wszelkich przemian.
W tej właściwości znajduje się Gniew Boży, jak też wieczna ciemność, tam też ogień nie jest światłem.
6
Druga właściwość oddechu Boga jest duchem-ud-ręką światła z wielkiego pragnienia miłości, z przeogromnej delikatności, zgodnie z którą nazywa się Boga jedynym kochanym,
litościwym Bogiem, którego przepełnia prawdziwy duch rozumu i życia.
7
Bo jak z każdego ognia jaśnieje światło i w świetle jest rozpoznawana siła rozumu, tak ogniowi-oddechowi jest oddawany oddech-światło, a ten został tchnięty w obraz
człowieczy.
8
Trzecia właściwość oddechu Boga była zewnętrznym powietrzem wraz z powietrzem-gwiazdą, tam było
życie zewnętrznej istoty oraz ciała i gwiazdy.
I to Bóg tchnął człowiekowi w nozdrza.
I tak jak czas i wieczność znajdują się obok siebie i czas rodzi się z wieczności, tak też wewnętrzny oddech Boga znajduje się przy zewnętrznym i ta troista dusza została w
całości tchnięta w człowieka. Każda istota cielesna przyjęła ducha zgodnie ze swą właściwością.
Czyli, zewnętrzne ciało wzięło zewnętrzne powietrze wraz z jego gwiazdami do życia i wzrostu, aby objawił się cud Boży, a ciało światła albo niebiańska Istota wzięła oddech
światła jako boską siłę, której oddech nazywany jest Duchem Świętym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Vaše betonová nádrž bude do dnů u vás Vše máme
    Betonové Jímky Olomouc
    Szamba betonowe Wieliczka
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    Znojmo

Menu:

Reklama: