Ponowne narodziny

A nie uszanował człowieka, ponieważ ten został stworzony na jego własnym miejscu w świecie duchowym, dlatego wprowadził swoją wyobraźnię do stworzonego obrazu człowieka i
uczynił go lubieżnym.
Wtedy to w człowieku podniosły się właściwości ciemnego i zewnętrznego świata, i z tej to przyczyny to, co było zgodnością teraz z równości wystąpiło i jedno drugie
przeważyło, gdyż właściwości te zostały objawione, lecz każda w sobie samej, i każda kusiła swą tożsamością, a to tą z ciemnego świata narodzin, a to tą z jasnego świata
narodzin. Każda chciała jeść z limusa ziemi zgodnie ze swym głodem.
13
Zatem zło i dobro objawiło się w Adamie.
A skoro tylko głód skłonności wstąpił w ziemię, zostały z niej poczęte skłonności ciała, dlatego także Fiat poczęło takie potomstwo z ziemi, z którego mogły zaspokajać
się skłonności w ich obudzonej próżności.
14
Zatem było to możliwe dlatego, że w Adamie przebywał duch potężnych i wielkich magicznych mocy z czasu i wieczności, z których ziemia została stworzona wraz ze swymi
właściwościami. Wówczas jako mocne pożądanie wiecznej natury poczęło Fiat esencję ziemi.
15
Zatem Bóg pozwolił mu zasadzić drzewo poznania dobrego i złego zgodnie z obudzonymi właściwościami Adama, które spowodowały wielką moc duszy i ciała.
Dlatego musiał człowiek zostać poddany próbie, jeśli chciał stanąć i zaistnieć o własnych siłach przed kusicielem, szatanem i przed gniewem wiecznej natury, mimo iż dusza
pragnęła pozostać w pierwotnym ładzie, w prawdziwym spokoju pod opieką Ducha Bożego jako przygotowane narzędzie Bożej harmonii oraz pozostać w zgodnym współbrzmieniu z boskim
źródłem rozkoszy, chciała bowiem zagrać na nim i jednocześnie być w Duchu Bożym. A mimo to kusiło ją to drzewo.
I doszedł do tego surowy zakaz Boga, który rzekł: "Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" (Rdz 2, 17).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa
    Znojmo

Menu:

Reklama: