Ponowne narodziny

Ponieważ szatan dobrze wiedział, że kiedy przeminie zewnętrzna rzeczywistość, wówczas dusza ich pozostanie przy nim w ciemności.
Wiedział bowiem, że ciało umrze, mimo iż brało swój początek z Bożego planu.
Więc mniemał, że nie tylko tu, ale również i w wieczności potrafi być panem świata, w swojej na fałszu zbudowanej postaci. Dlatego zachował człowieka.
23
Skoro więc Adam i Ewa zjedli fizycznie owoc dobrego i złego, to wyobraźnia z owocu przeniosła pychę w ciało.
Zatem w ciele obudziła się pycha i mroczny świat dostał poprzez pychę siłę ziemskiej materii i jej zbrojne zastępy.
Natychmiast obumarł piękny obraz nieba z niebiańskiej, boskiej istoty świata. Tutaj Adam i Ewa umarli dla królestwa niebiańskiego i obudzili się w zewnętrznej rzeczywistości.
Oto piękna dusza, jaśniejąca w Miłości Boga, dostojna w swej świętej sile i tożsamości, a teraz tu i w tym miejscu obudził się w niej wściekły Gniew, niczym mroczny
świat
ognia. Ten ogień mieszkający w jednej części duszy, w swej wewnętrznej naturze jest szatanem, a w zewnętrznej części zwierzęciem.
W nim tkwi cel śmierci i brama piekieł, z powodu której Bóg stworzył człowieka.
Ma on zniszczyć śmierć, by piekło znowu przemieniło się w wielką miłość, a ta pokonała szatana.
24
Pozwólcie sobie powiedzieć, wy dzieci człowiecze: Wam także w głosie trąb zostało powiedziane, że macie wyjść ze szkodliwej próżności, albowiem w was płonie wciąż ten
sam ogień.
ROZDZIAł TRZECI
Zatem gdy Adam i Ewa upadli w taką nędzę, wówczas w każdej właściwości obudził się gniew natury i w swoim pożądaniu przyciągnął do siebie pychę ziemskiej
materii i Gniewu Bożego.
Dlatego ciało stało się fizjologiczne i przemijające jak u innych zwierząt, a szlachetna dusza upadła wraz z nim w materię i spostrzegła, że ciało, w którym mieszka stało się
zwierzęciem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 03.06.2023 r.
    04.06.2023 r.

Menu:

Reklama: