Ponowne narodziny


8
Ona to jest istotą Boga, w której mieszka i działa Bóg, a więc obumarła istota stała się osobą człowieka, gdyż święta istotność Boża namaściła to, co było obumarłe.
Dlatego ta osoba nazywa się Chrystusem, Pomazańcem Bożym.
9
To jest ta sucha różdżka Aarona, która oto zazieleniła się i przyniosła migdały.
To prawdziwy kapłan najwyższy, a jest nim właśnie ten człowiek, o którym mówił Chrystus. "A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba.
Syn Człowieczy" (J 3, 13). Przyjście z nieba oznacza. Iż rozumiał On tę niebiańską istotę. Akt ten to niebiańskie umiłowanie, gdyż siła boska nie potrzebuje żadnego przyjścia.
Ona jest wszędzie cała, niezmierzona i niepodzielona. Ale istota potrzebuje przyjścia, mocy zaś wolno tylko poruszać się i objawiać w Istocie.
10
I tak ta istota weszła w ludzką naturę i przyjęła ją, i to nie tę część z niebiańskiej istoty, która obumarła w Adamie, lecz całą człowieczą esencję w duszy i ciele
zgodnie z wszystkimi trzema światami.
11
Ale wytrącona z cierpienia i szalejąca pycha, którą szatan wprowadził w ciało swoją wyobraźnią, przez którą ciało grzeszyło, nie została przez niego przyjęta.
Przyjął jedynie nowo powstałe postacie życia, wyłaniające się jako elementy z rozbitej jedni przeciwieństw, każdy uwikłany w swoje własne pożądanie.
12
A więc tutaj tkwi nasza choroba i śmierć, które Jezus miał zmazać niebiańską i świętą krwią.
Tutaj wziął na siebie każdy nasz grzech i chorobę, także śmierć i piekło z Gniewu Boga, by w ten sposób zniszczyć szatanowi jego królestwo w ludzkiej właściwości.
Gniew Boga byłą piekłem, w które wstąpił Duch Chrystusa, gdyż człowiek zapomniał o niebiańskiej krwi płynącej w naszej zewnętrznej, ludzkiej i miłością posrebrzanej naturze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 04.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: