Ponowne narodziny


9
Moc Chrystusa wprawdzie dość często przelewa w duszę swe promienie miłości, z czego dusza przyjmuje jej światło.
Lecz oddechowi-ogniowi w tym czasie nie oddaje się Duch Chrystusa, a tylko oddechowi światła, który kiedyś wygasł w Adamie.
Tam jest świątynia Chrystusa, gdyż jest to prawdziwe, święte niebo.
10
Więc zrozumcie nas właściwie, czym są i jak się odbywają te nowe i powtórne narodziny: Zewnętrzny, ziemski, śmiertelny człowiek nie rodzi się w tym czasie, ani jego
zewnętrzne ciało, ani zmysłowa część duszy. Pozostają one w pysze swej, w obudzonej woli Adama.
Kochają swą matkę w ich ciałach żyjącą jako zbrojne ramię tej zewnętrznej rzeczywistości, a tam przecież miały miejsce narodziny grzechu.
11
Zewnętrzny człowiek w duszy i ciele - postarajcie się zobaczyć tę zewnętrzną część duszy - nie ma w sobie żadnej boskiej woli, nie rozumie też niczego, co pochodzi od
Boga, Jak mówi Pismo: "Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo
rozsądzać" (l Kor 2, 14).
12
Ale ogień-oddech wewnętrznego świata, który, gdy raz został oświecony - zrozumcie to - od tego momentu nie może się uwolnić od swoich jęków, narzekań, głodu i pragnień
słodkiej studni Chrystusowej.
Pokrzepia się on przez nieustanny głód i pragnienie, które jest jego prawdziwą wiarą, w słodkiej studni Chrystusowej, dzięki swemu nowemu ciału niebiańskiej istności.
W ten sposób staje się spragnioną winoroślą w winnicy Chrystusowej.
13
I to sprawia, że ognista dusza nie może w tym czasie wejść w doskonałość, gdyż jest związana przez zewnętrzne uwikłanie pychy, przez którą szatan ciska swoje zatrute
strzały. Widzi ją, niezależnie od tego, że chwilami pogrąża się w całkowitym zamroczeniu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betonové Jímky Olomouc
    Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    03.06.2023 r.
    05.06.2023 r.
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: