Ponowne narodziny

Dlatego szlachetna Sofia zmuszona jest do ukrywania się w studni Chrystusowej - niebiańskim człowieczeństwie, gdyż wszelki kontakt z tą zachłanną próżnością jest dla niej
niebezpieczny.
14
Bowiem wie ona, w jaką niedolę popadła w Adamie, gdy utraciła swą perłę, która dzięki łasce znowu została podarowana wewnętrznej naturze człowieka, dlatego nazywa się
Sofią, czyli Chrystusową oblubienicą.
15
Wzywa się zatem ognistą duszę niby swego wiernego oblubieńca i napomina do pokuty i do porzucenia obrzydliwości pychy.
Zaczyna się wówczas konflikt w człowieku.
Wówczas zewnętrzny, cielesny człowiek szydzi z wewnętrznego, duchowego, a duchowy z cielesnego, i tkwi człowiek w tym sporze, pełen zmartwień, skarg, przerażenia i nędzy.
16
Wewnętrzny człowiek mówi do ognia-duszy; O mój kochany, zawróć i wyjdź z pychy, w przeciwnym razie utracisz moją miłość i szlachetną perłę.
A zewnętrzny rozum jako zwierzęca, ziemska dusza odpowiada: Jesteś głupia, że chcesz, bym był szaleńcem i pośmiewiskiem tego świata.
Potrzebujesz tej zewnętrznej rzeczywistości do swego życia. Piękno, siła i wyniosłość - czy masz coś lepszego - tylko one dadzą cl radość.
Czy chcesz popaść w strach, nędzę, szyderstwo? Zabiegaj o rozkosze, które dobrze robią ciału i umysłowi.
17
Takim plugastwem jest wówczas hańbiony prawdziwy człowiek.
Zewnętrzny człowiek plugawi się sam, tak jak świnia w nieczystościach, i przyćmiewa swój prawdziwy obraz.
Bo im pyszniejszy staje się człowiek zewnętrzny, tym bardziej przyćmiony staje się człowiek wewnętrzny, aż w końcu obumiera zupełnie.
To zatem stało się z pięknym drzewem życia w raju i trudno odzyskać je ponownie.
18
Bo kiedy światło w zewnętrznej duszy raz zostało zapalone, rozniecając światło rozumu przez wewnętrzny blask, wówczas zewnętrzna dusza chętnie stwarza pozór świecenia i
uważa się za przebóstwioną, chociaż perła jest od niej bardzo oddalona.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ustrzyki Dolne
    03.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: