Ponowne narodziny


3
Owe dobra były wzorem przyszłego chrześcijaństwa, gdyż Abrahama dotknęła łaska w postaci obietnicy chrześcijaństwa.
Dlatego też od tak dawna istniał archetyp dwóch braci, Izaaka i Ismaela, który przepowiada, w jaki sposób potoczą się dzieje chrześcijaństwa.
Będą w nim dwa rodzaje ludzi, a mianowicie prawdziwy chrześcijanin i chrześcijanin-szyderca, który pod przykrywką chrześcijaństwa będzie w rzeczywistości tylko szydercą jak
Ismael i Ezaw, gdyż byli oni obrazem zewnętrznego Adama, podczas gdy Jakub to obraz Chrystusa i prawdziwego chrześcijaństwa.
4
Zatem każdy, kto chce się nazywać chrześcijaninem, powinien pozbyć się syna służącej, to jest:
wyrzucić z siebie ziemską i złą wolę, wciąż wyczerpywać ją i niszczyć
i nie dopuszczać do jej odnowienia, nie dawać zezwierzęconym ludziom perły do zabawy, żeby z nią w zewnętrznym świecie nie igrali, pogrążeni w rozkoszach ciała, lecz z naszym
ojcem Abrahamem wiedli syna naszych najważniejszych pragnień na górę Moria i w posłuszeństwie chcieli poświęcić się Bogu.
By zawsze chętnie chcieli obumrzeć dla grzechu poprzez śmierć Chrystusa, a zwierzęciu pychy nie dawali chwili wytchnienia w królestwie Chrystusa, nie pozwalając mu stać się
Jurnym, butnym, chciwym, zazdrosnym i złośliwym.
Te wszystkie właściwości należą do Ismaela, syna służącej, którego zrodził Adam w swej próżności przez zalotną dziwkę, fałszywą służącą, z wyobraźni i podszeptu
szatana, w ciele o ziemskiej właściwości.
5
Ten szyderca i żądny zaszczytów chrześcijanin jest synem z nieprawego łoża.
Takiego chrześcijanina trzeba wyrzucić, ponieważ nie może on dziedziczyć Chrystusowego dziedzictwa w królestwie Bożym.
Nie jest potrzebny, a ustanawia Babilonię, pomieszanie jednej mowy w wielu językach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Vaše betonová nádrž bude do dnů u vás Vše máme
    03.06.2023 r.
    04.06.2023 r.
    przegrywanie kaset vhs
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: