Ponowne narodziny

Nie, obca esencja nie dziedziczy stanu bycia dzieckiem, lecz dziedziczy je esencja odwiecznie wrodzona.
13 Ta wrodzona esencja nie jest z tego świata, lecz znajduje się w niebie, o czym mówi św. Paweł: "Nasze zaś królestwo jest w niebie..." (Flp 3, 20).
Dziecięca esencja przemienia się w niebie, a niebo jest w człowieku.
A gdy niebo w człowieku nie jest otwarte, stoi on przed niebem, łudzi się i mówi: wprawdzie jestem na zewnątrz, ale Chrystus przecież zechce mnie przyjąć, bo takie jest prawo
łaski, jego zasługa jest przecież moją. Taki osobnik istnieje wedle natury zewnętrznego człowieka w pysze i grzechach, a duszą już jest w piekle, niby w Gniewie Bożym.
14
Dlatego uczcie się rozumieć właściwie, czego nas Chrystus nauczył i czego dokonał. On jest naszym niebem. On musi w nas uzyskać postać, wówczas będziemy w niebie.
A zatem taki jest wewnętrzny człowiek duszy. W tym świecie przebywa jedynie zewnętrzny i śmiertelny.
O tym mówi Chrystus: "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca" (J 10, 27, 29).
ROZDZIAł SZóSTY
Drodzy bracia, chcemy z wami szczerze porozmawiać, nie będziemy czerpali z szyderstwa ust.
co spodobałoby się antychrystowi, lecz z naszej perły, z Chrystusowej esencji i wiedzy, nie z form i historii, lecz z dziecięcego ducha, z wiedzy Chrystusowej jako latorośli w winnicy
Chrystusa, z miary, w której objawia się boska nauka.
2
Wikła się więc nas w historię, w kamienne kościoły, które byłyby dobre, gdyby mogły się stać świątyniami Chrystusa.
3
Uczy się, że ich absolucja jest odpuszczeniem grzechów, jak i tym, że komunia wymazuje grzechy oraz że Duch Boży może być udzielany przez kazania.
4
To wszystko miałoby swoją wartość, gdyby prawdziwie zostało wyjaśnione, a nie zależało tylko od obrzędowych form.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 03.06.2023 r.
    05.06.2023 r.
    Znojmo

Menu:

Reklama: