Ponowne narodziny


8
Nikt nie może darować grzechów oprócz samego Boga. Usta kapłana nie mają w sobie tej władzy odpuszczania.
Ma je Duch Chrystusa tylko wtedy, gdy zabrzmi w głosie kapłana i wówczas można o nim
powiedzieć, że jest chrześcijaninem.
Lecz jakież znaczenie miało to dla tych, którzy tu na ziemi słuchali chrześcijańskich nauk.
jeżeli on mówił: Chodźcie do mnie wszyscy, wy którzy jesteście utrudzeni 1 zmęczeni, ja chciałbym was pokrzepić? Co to pomogłoby tym.
którzy tego słuchali, a nie byliby utrapieni? Gdzie podziało się pokrzepienie, jeśli byli głusi i słuchali tylko zewnętrznego Chrystusa, lecz nie przyjmowali słów boskiej mocy.
Nie zostali zatem pokrzepieni, zaiste niewiele też pomogła zmysłowemu człowiekowi jego obłudna absolucja. W podobny sposób działają na niego sakramenty.
9
W sakramentach jest zatem otwarcie, podobnie jak w wygłaszaniu kazań. Przymierze jest wytyczone. To, co staje się pokarmem duszy, jest w takiej właściwości, w jakiej są usta duszy.
Jeśli niewolnik przyjmuje chleb i wino, tedy mógłby się posilić również i w domu. A ognista natura przyjmuje Testament zgodnie ze swoją właściwością, a to w Gniewie Bożym.
Ona przyjmuje istotę wiecznego świata, ale zgodnie z właściwością świata mroku. Jakie są usta, taki jest i pokarm, ponieważ należy do ust.
On przyjmie go w taki sposób, jak bezbożnicy zobaczą na sądzie ostatecznym Chrystusa - jako poważnego i srogiego sędziego, a święci jako drogiego Emmanuela.
10
Przeciwko bezbożnym, i jest to jednoznacznie powiedziane w obu Testamentach, występuje otwarty Gniew Boży, a ze względu na świętych powołana jest niebiańska rzeczywistość, a
w niej otwarta siła Chrystusa w świętym imieniu Jezus. Ale w czym bezbożnemu pomoże świętość, skoro on nie jest w stanie jej spożyć? Czym ma tutaj zażegnać swoje grzechy?
Grzech jest tylko wypominany i ujawniany.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Vaše betonová nádrž bude do dnů u vás Vše máme
    Szamba betonowe Wieliczka
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie kaset vhs
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: