Ponowne narodziny

11
Jednakże u świętych nie ma żadnego wymazywania grzechów sakramentami albo przez odpuszczenie, lecz zaiste Jest tak: Kiedy Chrystus powstaje, wówczas Adam obumiera w esencji
węża. Kiedy słońce wschodzi, tedy noc jest pochłonięta przez dzień i nie ma już nocy. Zatem istnieje odpuszczenie grzechów. Duch Chrystusa pożywa ze swej świętej istoty.
Wewnętrzny człowiek jest naczyniem tej świętej istoty. Przyjmuje to, co Duch Chrystusa w niego wprowadza, jako świątynię Boga, ciało Chrystusa i krew.
Co obchodzi to niewolnika albo co obchodzi to szatana albo duszę w Gniewie Bożym? Oni jedzą z jego niebiańskiego ciała, a niebo, w którym mieszkają, to otchłań.
12
Podobnie ma się rzecz z wygłaszaniem kazań. Bezbożny słucha tego, co mówi w kazaniu zmysłowa część duszy zewnętrznej rzeczywistości. Przyjmuje to jako historię.
Ale jeśli jest kilka kłosów lub trochę słomy w kazaniu, tedy ssie z tego pycha, a dusza wysysa z tego fałszywą truciznę i mord szatana.
Podnieca się tym, gdy słucha i przemyśliwa, w jaki sposób może dopaść człowieka.
Wygłaszający kazania jest także zabójcą i ze swoich afektów wysiewa truciznę i niesmak, ponieważ szatan uczy i szatan słucha.
Ta sama nauka jest ujmowana w bezbożnym sercu i przynosi bezbożne owoce, z których świat stał się padołem szatańskiego mordu, że oboje wewnątrz, w nauczycielu i słuchaczu nie
są niczym innym jak próżnym szyderstwem, występkiem, kpiną, sporem słownym i gryzieniem plew.
13
Ale w świętym nauczycielu naucza Duch Święty, a w świętym słuchaczu słucha Duch Chrystusa przez duszę i boską oprawę boskiego dźwięku.
Święty ma swój kościół w sobie, gdzie wewnątrz słucha i uczy się.
Ale Babilonia ma stertę kamieni, dokąd wchodzi łudzić się i mamić, pozwala oglądać się wraz z pięknymi szatami, stwarza pozory pobożności i wielkiego nabożeństwa.
Jej Bogiem jest instytucja Kościoła i w niej pokłada całe zaufanie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 05.06.2023 r.

Menu:

Reklama: