Ponowne narodziny

Chrystus także to mówił i przed odejściem przykazał swoim uczniom, że powinni kochać się wzajemnie, tak Jak on ich pokochał.
Gdyby więc ludzie bardziej zabiegali o miłość i sprawiedliwość niż o mniemania, to prawie wcale nie byłoby waśni na ziemi.
Żylibyśmy niby dzieci w naszym Ojcu i nie potrzebowalibyśmy żadnego prawa czy przykazań.
9
Gdyż nie prawem służy się Bogu, lecz jedynie posłuszeństwem.
Prawa Istnieją z powodu złych, którzy nie chcą miłości i sprawiedliwości, nad którymi musi panować prawo i przymus. My wszyscy zaś mamy jeden zgodny porządek.
Polega on na tym, iż przystajemy do Pana wszystkich istot i oddajemy mu naszą wolę i pozwalamy działać w nas jego duchowi, radować mu się i czynić, co zechece.
To, co w nas zdziała i objawi, my następnie zwracamy jako należny mu owoc.
10
Skoro zatem nie spieraliśmy się o rozmaite owoce, dary i poznanie, lecz poznawaliśmy się wzajemnie jako dzieci Ducha Bożego, czy chciałby nas sądzić?
Nie leży przecież królestwo Boże w naszej wiedzy i urojeniu, lecz w mocy.
11
Gdybyśmy nie znali połowy tej wielości, bylibyśmy o wiele bardziej dziecięcy i żylibyśmy jako dzieci jednej matki, jak gałąź jednego drzewa, gdzie wszyscy czerpią sok z
tego samego korzenia, wtedy bylibyśmy bardziej święci.
12
Wiedza potrzebna jest nam jedynie po to, aby nie zapomnieć, iż boską moc utraciliśmy w Adamie, a zatem skłaniamy się raczej do zła.
Dlatego uczymy się poznawać, jakie mamy w sobie złe skłonności, jak i tego, że zły czyn nie może podobać się Bogu oraz jak zgodnie z tą wiedzą postępować właściwie.
A skoro mamy w sobie moc Boga i ze wszystkich sił pragniemy czynić dobro i słusznie żyć, dlatego wiedza ta może być jedynie przyczynkiem do naszej radości.
13
Albowiem prawdziwa wiedza jest objawieniem Ducha Bożego przez wieczną mądrość. On wie o swoich dzieciach wszystko.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Vaše betonová nádrž bude do dnů u vás Vše máme

Menu:

Reklama: