Ponowne narodziny

ROZDZIAł óSMY
Cała chrześcijańska religia polega na tym, iż uczymy się poznawać, czym Jesteśmy, skąd przyszliśmy, jak wystąpiliśmy z Jednego w wielość, czym jest zło i
niesprawiedliwość i w jaki sposób tę samą Jedność możemy w sobie obudzić. Po drugie, przypomina o tym, że w tej Jedności byliśmy dziećmi Boga.
Po trzecie, jak zatem istniejemy w wielości, w sporze i konflikcie. Po czwarte, dokąd wędrujemy z tego niespełnionego życia.
Dokąd zmierzamy wraz z tą nieśmiertelnością, a także czym jest śmiertelność.
2
W tych czterech punktach zawiera się cała nasza religia i uczy.
w jaki sposób wychodzić z tej wielości oraz pychy i ponownie wstępować na jedno drzewo, z którego wyszli wszyscy w Adamie, a które jest w nas Chrystusem.
Nie wolno nam się sprzeczać, nie powinniśmy też mieć żadnych sporów. Niech tylko każdy się uczy, jak mógłby ponownie wejść do Miłości Bożej i pokochać swego brata.
3
Testament Chrystusowy to przede wszystkim braterskie przymierze, gdzie Bóg w Chrystusie łączy się z nami, a my z nim. Stąd powinna wychodzić każda nauka, jak też wola i czyn.
Ten, co inaczej uczy, a inaczej czyni, współtworzy Babilonię i złudzenia, jest tylko pomnikiem pogardy, niepotrzebnym sądem, który wprowadza w błąd maluczkich tego świata,
obłudą szatana, która oślepia prostotę.
4
Wszyscy, którzy poza Duchem Boga nauczają, nie mając w sobie boskiego poznania i nachalnie się pchają, by być nauczycielem w królestwie Bożym i chcą Bogu służyć jedynie
własną nauką, tworzą fałsz i służą tylko swojemu bożkowi brzuchowi przez swoją dumę i pogardliwe myślenie, gdyż chcą być podziwiani, a nawet nazywani świętymi.
Zajmują obieralne urzędy, ustanowione przez ich społeczności, które oszukują Boga, gdyż podporządkowali mu się jedynie z powodu korzyści.
Chrystus mówi: "Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
Za obcym natomiast owce nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych" (J 10, l, 5).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Vaše betonová nádrž bude do dnů u vás Vše máme
    03.06.2023 r.
    04.06.2023 r.
    05.06.2023 r.
    Znojmo

Menu:

Reklama: