Ponowne narodziny

Owocem tej sytuacji jest wzajemne wyszydzanie, urąganie, szkalowanie, przeinaczanie znaczeń.
10
Z tego zrodziła się i wyrosła wielka Babilonia, gdyż ludzie ci, powodowani pychą, ze względu na historię usprawiedliwienia złego grzesznika przed Bogiem, sprzeczają się i
mieszają w głowach maluczkich oraz czynią ich występnymi do tego stopnia, że jeden brat pogardza drugim z powodu odmiennej interpretacji historii i zmiany znaczeń, oddając się
szatanowi.
11
Te brzuchy występku nie służą Bogu, lecz wielkiej budowli niezgodności.
Gdyż we wszystkich ludziach w ziemskim ciele tkwi wciąż ślepa żądza, dlatego budzą oni w tych prostych ludziach Bożych ohydę i wraz z dziećmi zła stwarzają ludowi Bożemu
występek i są jedynie budowniczymi wielkiej Babilonii i tego świata, tworząc piąte koło u wozu, choć i bez tego wznoszą piekielną budowlę.
12
Dlatego dzieci Boże muszą modlić się z powagą i uczyć się rozpoznawać tę fałszywą budowlę, wychodzić z niej swym umysłem i nie wspomagać Jej, a dzieci Boga prowadzić
za sobą, aby docierały do królestwa Bożego i nie były sprowadzane na złą drogę.
Jak Chrystus mówił do faryzeuszy: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, ażeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie,
czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami" (Mt 23, 15). Z tym mamy do czynienia dzisiaj w kościołach i sektach wśród krzykaczy i nauczycieli waśni.
13
Z powodu wszystkich dzieci Bożych, które zamierzają być ogniwami Chrystusa, powinniśmy wyjść z braterskich konfliktów oraz pokrętnych rozważań o miłości i
sprawiedliwości ze względu na wszystkich ludzi - wyjść - poza ten ponury spór i kocioł krwi.
14
Bo jeśli jest ktoś dobrym drzewem, tedy powinien przynosić dobre owoce, choć musi niekiedy cierpieć, albowiem świnie pożerają mu jego owoce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. 03.06.2023 r.
    hotels-world.pl

Menu:

Reklama: